Fiilde erimiş fikir

İdealler ve İnsan

Author: Yorum yapılmamış Share:

İdeal; ardından koşulan, uğruna çalışılan, ulaşılmak istenen yüce gaye,ülkü manalarını karşılayan tabire verilen addır… Günümüz geri kalmış toplumlarındaki en büyük eksik idealsizliktir. Kişi ve toplum idealleriyle vardır. İdealler kişinin hayatında hem bir amaç hem de gelişmesi için araç vazifesi üstlenen vasıtalardır. Gayesi belli olmayan bir toplum geri kalmaya mahkumdur. 10 yıl ötesini planlamayan bir devlet sömürülmeye, ezilmeye tedbir almamıştır. Peki bu çaresizlikten kurtulmak için ne yapmak gerekir? Öncelikle insanlara hayattaki rolleri ve sorumlulukları öğretilmeli onlara adeta şuur aşılanmalıdır. Şuursuz bir insanın idealinin pek sağlıklı olamayacağı kanaatimizce sabittir. Ne olduğunu, nerede, ne zamanda ve ne durumda bulunduğunu bilmeyen biri ilerisi için maksat belirleyebilir mi? Elbette hayır! Önce kendi kapasitemizi, sıfatlarımızı ve bulunduğumuz durumu değerlendireceğiz. Eldeki imkanlar nelerdir, neler yapılabilir kabaca bir kâr-zarar hesabını tutacağız. Sonra ayağımızı sağlamca yere basacak ve  gerilen yaydaki oku ülkümüze ulaştıracağız…

Gelişmiş medeniyetlerin 20-30 hatta 100 yıllık uzun vadeli hedefleri, idealleri vardır. Ve bu idealler kendi kapasitelerine tabir-i caizse hadlerine göredir. Buradaki ince çizgiyi bilmek ve onun altını kırmızı çizgiyle belirginleştirmek konuyu anlatmamızı kolaylaştıracaktır. Haddin bir dozu,bir ayarı olmalı ona göre hareket edilmelidir. 7 yaşındaki bir çocuğa trigonometri öğretilemeyeceği gibi; 17 yaşındaki bir lise talebesine de rasyonel sayılardan bahsetmek manasızdır, boşa kürek çekmektir. Daha da derinlere inecek olursak; potansiyelimizi kinetiğe dönüştürme hususunda başarı sağladıkça; bir sonraki gayemiz potansiyelimizi arttırmak ideallerimizi ve medeniyetimizi büyütmek olacaktır. Peki bu potansiyeli arttırma işlemi nasıl olacak? Emekleyen bir bebek düşünün, belli bir süre aynı tempoda hareket eden bir bebek… Bir zaman gelecek ki o bebek yürümeyi deneyebilecek. İşte o anda bebeğin yaptığı gibi potansiyelimizi arttıracağız. 0-100 derece sıcaklığındaki bir su gibi, 100 dereceye vardığımızda artık biz de varız diyerek kaynayacağız. Uygulanacak metod basittir. Okuyacağız, okudukça yazacağız… Alacağız, aldıkça satacağız… Birleşerek yayılarak kontrollü olmak şartıyla topyekün hareket edeceğiz. Ve öyle bir an gelecek ki 10 yıl öncesinde 100 aydını bulunan bölgede 1000 aydın olduğu vakit potansiyel arttırma faaliyetimiz kendisini bir bebeğin yürümesi,suyun kaynaması gibi belli edecek!

İnsan sürekli gelişmeye akabinde değişmeye açık olarak yaratılmış bir varlık. Dünya, insanın fıtratını iyi tanıyan kötü niyetli emperyalistlerle dolu… İdealist olmadan başarıya ulaşabilen bir tek bir görüş ve doktrin yok! Bizim bilmemiz ve yapmamız gereken ideallerimizi milli şuurda kurgulamak ve yabancılaşmamak. Yazımızın daha üst satırlarında dile getirdiğimiz gibi ne olduğumuzu, nerede, ne zamanda ve ne durumda bulunduğumuzu bilerek milli ve tarihi bir şuurla hareket etmeliyiz. Öncelikle biz kimiz? En önemli sıfatları Müslümanlığı ve Türklüğü olan 21.yy gençleriyiz… Hedefimizde, gayemizde kim olduğumuza göre şekillenecek. Sıradaki suale hazır olun… Ne durumdayız? Milletinden kopmuş, kendisiyle bütünleşmekten uzak bir haldeyiz… Çeşitli fikirlerin tuzağına düşürülmüş, inançlarını başka ülkülere satanlar tarafından kandırılmış ve en önemlisi de ülküsüz kişi ve kadroların yönetimlerde bulunduğu bir halde,zamandayız… Ne yapabiliriz? Öncelikle hepimiz bireysel olarak kendimizi geliştirmeliyiz. Ormanda yangın bir kibrit çöpüyle vuku bulur. Biz yanmadıkça yakamayız… Sözlerimi büyük mütefekkir, dava adamı, idealist Üstad Necip Fazılın ufkunda hayalinde olan gençlikle  bitirmek isitiyorum: İçi alev alev müslüman, dışı pırıl pırıl Türk ve içi dışına hâkim, dışı içine köle, yeni Türk nesli! BEKLİYORUZ VESSELAM…

Previous Article

Bak Bey’im Sana İki Çift Lafım Var!-Yaşar Usta (Münir Özkul)

Next Article

Denizi Seyret Paşa

You may also like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir