Günlük Arşiv: Mart 15, 2018

1

Sosyal Bir Sermaye:İNSAN

Bir ticaret teşebbüsünün gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi için lüzumlu olan, bu işte kullanılan para ve paraya çevrilebilecek malların tümüne sermaye adı verilir. Ticari hamlelerin başarılı olması için sermaye şarttır. Hatta denilebilir ki sermaye olmadan hiç bir fiil şahsi öz davasında muvaffak olamaz! Sözlerimi yanlış anlamayınız lütfen…Burada kastettiğimiz mana: ’’her şeyin ilacı para!’’ demek değil; bizim bahsettiğimiz...